สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างงานปรับปรุงหอพักผู้ป่วย รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID.19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ ( สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ TYPE B ) โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 14-07-2564 165

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จ้างงานปรับปรุงหอพักผู้ป่วย รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID.19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ ( สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ TYPE B )  โรงพยาบาลโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง